פעילות קהילתית | מעברים כרמל מנשה

פעילות קהילתית

 

מרכזי "מעברים" מקדמים את התפיסה לפיה בקהילה המקומית קיימים משאבי הידע והכוח האנושי להובלת תהליכים תעסוקתיים וכלכליים במרחב הכפרי בו אנו פועלים. אנו מאמינים שעבודה משותפת במשולש שבין התושבים, המנהיגות המקומית ואנשי המקצוע, תצמיח מענים תעסוקתיים רלבנטיים ומשמעותיים לתושבים, לקהילות ביישובי המועצות האזוריות ובמרחב כולו.

מרכז מעברים כרמל מנשה שואף לשפר את החוסן הכלכלי-קהילתי של המועצות האזוריות מנשה וחוף הכרמל באמצעות חיזוק ושיפור מצב התעסוקה והעסקים המקומיים ההחיים בהן. אנו פועלים לחשוף ולהכיר את המשאבים המקומיים- האנושיים והאחרים - להעצימם,  לזהות הזדמנויות, לחזק באמצעותן את הכלכלה המקומית ואת הצריכה והרכש המקומי.

על מנת לקדם כלכלה מקומית מבוססת ואיתנה במנשה ובחוף הכרמל אנו מקדמים את הפעילויות הבאות:

  • יצירת שותפויות וקשרים אסטרטגיים עם מחלקות ואגפים במועצות, עם ארגונים וגופים שונים באזור ומחוצה לו.
  • הקמת פורומים, קבוצות בעלי עניין, קבוצות מיקוד וקבוצות נטוורקינג -  יחד איתםן אנו בונים ומקיימים תהליכים ופרויקטים ייחודיים.
  • ייזום ושותפות באירועים קהילתיים-תעסוקתיים או עסקיים במועצות ובסביבתן.
  • בניית רשתות חברתיות תומכות כלכלה ותעסוקה ועידוד הקמת מיזמים קהילתיים תעסוקתיים.

 

אנו מאמינים בשיתופי פעולה ובחשיבה יחד בתחום הקהילתי- תעסוקתי, ומזמינים אתכםן לפנות ולהעלות אתגרים מהשטח או רעיונות יצירתיים לעשייה פורייה ולמימושם, כאלו שיקדמו את התחום התעסוקתי והעסקי.

לשיתוף והתייעצות מוזמנים לפנות אל ענבל שמש, עו"ס קהילתית תעסוקתית

 04-7709539/36  מייל: kehila@mcmc.org.il