סדרת הרצאות | מעברים כרמל מנשה

סדרת הרצאות

סדרת ההרצאות בנושאי תעסוקה בזמן חירום

12.10 זכויות מעסיקים עסקים ושכירים בחירום. - הקלטה של הזום שהיה https://katzr.net/e1c8bd

 

15.10 לשמור על הכסף בעיתות משבר - התנהלות כספית בזמן תנודתיות בשוק ההון   https://katzr.net/ab61bf 

 

17.10 התנהלות עסקים בזמן לא שיגרתי - כלים וטיפים לחוסן ויציבות עסקית  https://katzr.net/516e21