מנהל.ת אגף הנדסה | מעברים כרמל מנשה

מנהל.ת אגף הנדסה

מנהל.ת אגף הנדסה

13/11/2022
מספר משרה: 
2242
מועצה/אזור/יישוב: 
חברה: 
רשות ניקוז ונחלים כרמל
תחום: 
הנדסה
מקצוע: 
מהנדס/ת
תאור תפקיד: 
חומי אחריות ייזום, ניהול, תכנון וליווי פרויקטים , תוך ראיה אגנית כוללת ושמירה על מאזן אקולוגי, פיתוח נופי ואגני, וניהול תחום ההנדסה באופן שוטף. אחריות לקידום תוכניות אב, תכניות אגניות, ותוכניות בנושאי ניקוז ונוף, תכניות אקולוגיה וסביבה, ומפעלי ניקוז: ניהול בחירת גורמי התכנון המקצועיים, בשיתוף צוות הרשות ועל פי דרישות החוק. ניהול, הנחיה ופיקוח על הגורמים המקצועיים בהליך הכנת התוכנית מפורטת לביצוע שותפות בהכנת מכרזי הביצוע עד לבחירת הזכיינים גיוס תקציבים: איתור צרכים, הגשת קולות קוראים / פניה לקרנות / שיתופי פעולה ואיגום משאבים. פיתוח מדיניות התכנון של רשות הניקוז: קביעת מדיניות תכנון בהתאם להנחיות המנכ"ל, ומתן חוות דעת מקצועית על הצעות שמתקבלות בהתאם למדיניות שנקבעה. תכנון אסטרטגי: קידום תכנון וביצוע פרויקטים תוך ראיה כוללת והבנה מרחבית של אגן ההיקוות של הרשות ניהול התקשרות מול ספקים חיצוניים: מתכננים ויועצים ניהול והובלת הכנת מכרזים: משלב הכנת המפרטים הטכניים, ועד הגשת חוות הדעת לוועדת המכרזים בקרת וליווי פרויקטים לתכנון ולביצוע כולל פיקוח עליון, בדיקות בשטח, בקרה תקציבית ובקרה על לוחות הזמנים. מתן חוות דעת מקצועית: לתוכניות שמבצעת הרשות, ולתכניות המוגשות להתייחסות על ידי גורמים חיצוניים (רשויות מקומיות, גופי תכנון יזמים וכו'...) ייצוג הרשות בפורומים חיצוניים: לפי צורך. יצירת שיתופי פעולה, קשרי עבודה, ומקור ידע להתייעצות לגורמים שונים במרחב: רשויות מקומיות, ועדות תכנון, ארגוני סביבה, משרדי ממשלה ועוד. תנאי שכר: על פי טווח השכר שנקבע על ידי האוצר 19,075 ₪ - 21,800 ₪
דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 
מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים: קו"ח שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי (בצירוף אסמכתאות). תעודות המעידות על כישורי המועמד; השכלה, השתלמויות, וכיו"ב. המלצות ממקומות עבודה קודמים. השכלה: מהנדס (עדיפות לתחומים מים וניקוז/סביבה/בניין/תעשייה וניהול), תואר ראשון בהנדסה או הנדסאי. ניסיון מקצועי: בעל תואר אקדמאי – 5 שנות ניסיון, הנדסאי- 6 שנות ניסיון ניסיון ניהולי: 3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו את קורות החיים והמסמכים הנדרשים פניות מתאימות בלבד תענינה. רשות ניקוז ונחלים כרמל שומרת על זכותה להאריך את המועד להצגת מועמדות למשרה האמורה. בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת בחינה. רשות ניקוז כרמל אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכי המכרז בכל שלב. הוראות מכרז זה כפופות להוראות הממונה על השכר במשרד האוצר, ולכן ככל שידרשו שינויים כלשהם במכרז ע"י משרד האוצר, הם ישולבו במכרז. המכרז יתקיים בפני ועדת מכרזים. את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל. ועדת מכרזים שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינן עומדות בתנאי מכרז זה. ועדת מכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור ראיונות, מבחני מיון והתאמה טרם ועדת הבחינה. המועמדים שהצעותיהם יעמדו בתנאי הסף וימצאו מתאימים יוזמנו לראיון. על אף האמור מובהר כי הועדה שומרת על זכותה לזמן רק חלק מהמועמדים לראיון, וזאת בהתאם להתרשמותה מהמסמכים שיוגשו על ידי המועמד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הועדה. המכרז יתקיים בפני ועדת מכרזים. את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל. ראיה ותפיסה מערכתית אמינות ומהימנות אישית ומקצועית יצירתיות, יוזמה ומעוף ערנות קפדנות ודייקנות יכולת קבלת החלטות יכולת תכנון וארגון כושר התבטאות בעל-פה ובכתב רמת אתיקה גבוהה יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות יכולת התמדה ועמידה בלחצים שפות: עברית ברמת שפת אם, אנגלית ברמה גבוהה יישומי מחשב: שליטה בתוכנות office , אוטוקד ו- GIS
השכלה נדרשת: 
מהנדס/ת
היקף המשרה: 
משרה מלאה
סוג המשרה: 
משרה מלאה
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק.
המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד. רק פניות מתאימות תענינה.